Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Aplikace teorie fuzzy množin v automatickém řízení
Typ práce: Diplomová práce
Obor:
Rok zadání: 2009/2010
Zadáno: zadáno Jendželovská Lenka
Dokončeno: dokončeno
Investor: Tůma František