Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Automatické zpracování a vyhodnocení EKG signálu
Typ práce: Bakalářská práce , Projekt 4 , Semestrální práce
Obor: BIO
Rok zadání: 2014/2015
Zadáno: zadáno OT
Dokončeno: dokončeno
Investor: Houdová Lucie

Detail

Projekt, SP: Srdce, srdeční činnost, elektrická aktivita – z teoretického (fyziologického) hlediska, EKG, způsob měření a nástin zpracování

BP – měření v laboratorních podmínkách, metody zpracování signálu, patologické stavy + automatické zpracování a vyhodnocení měření EKG