Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: HLA systém, klasifikace HLA antigenů
Typ práce: Bakalářská práce , Projekt 5
Obor: BIO
Rok zadání: 2011/2012
Zadáno: zadáno A10B0845P
Dokončeno: dokončeno
Investor: Houdová Lucie

Detail


- stručný přehled HLA systému
- klasifikace HLA antigenů
- význam HLA typizace pro výběr dárce kostní dřeně