Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Monte Carlo metody pro odhad parametrů
Typ práce: Bakalářská práce
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Straka Ondřej