Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Návrh a realizace řídicího systému spalování alternativního paliva v automoblilovém vznětovém motoru
Typ práce: Bakalářská práce
Obor:
Rok zadání: 2010/2011
Zadáno: zadáno Boháč Pavel
Dokončeno: dokončeno 2011/2012
Investor: Tůma František