Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Detekce klíčových slov - prohledávání slovní a fonémové mřížky
Typ práce: Diplomová práce , Bakalářská práce
Obor: UI
Rok zadání: 2011/2012
Zadáno: zadáno
Dokončeno: dokončeno
Investor: Šmídl Luboš