Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Vliv komprese, poruch a šumu v signálu na výsledek parametrizace řeči (LPC, MFCC, PLP)
Typ práce: Bakalářská práce , Projekt 5 , Projekt 4 , Semestrální práce
Obor: UI
Rok zadání: 2011/2012
Zadáno: zadáno Zimmerman
Dokončeno: dokončeno 2011/2012
Investor: Šmídl Luboš

Detail

Cílem je prozkoumat vliv různých druhů šumů a poruch na parametrizaci řeči