Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Automatická tvrorba řečových korpusů
Typ práce: Diplomová práce
Obor: UI
Rok zadání: 2009/2010
Zadáno: zadáno Petr Stanislav
Dokončeno: dokončeno 2010/2011
Investor: Šmídl Luboš