Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Čtení zpráv po telefonu - správa a aktualizace výjimek a cizých slov
Typ práce: Bakalářská práce , Projekt 5 , Projekt 4 , Semestrální práce
Obor: UI
Rok zadání: 2009/2010
Zadáno: zadáno Špatenka a spol., Martin Skála
Dokončeno: dokončeno
Investor: Šmídl Luboš

Detail

cílem projektu bude webová aplikace, jež umožní uživatelům vyzkoušet čtení různých slov a zapsat správnou výslovnost.