Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Metody monitorování a ohodnocování kvality regulace PID regulátorů
Typ práce: Diplomová práce , Bakalářská práce , Projekt 5 , Projekt 4 , Semestrální práce
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor:

Detail

Cílem práce je vývoj a testování metod, které umožní průběžně automaticky ohodnocovat kvalitu řízení jednotlivých regulátorů a identifikovat smyčky, jejichž kvalita je daleko od optimální. Metody by měli být schopny určovat důvody jejich špatné funkce (špatné seřízení parametrů regulátoru, změna pracovních podmínek, opotřebení regulačních ventilů, změna charakteru poruch, atd.). Rozsah práce bude zvolen s ohledem na typ práce (Semestrální práce až Diplomová práce).