Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Analýza a predikce výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů (fotovoltaika, vítr, kogenerační zdroje)
Typ práce: Diplomová práce , Bakalářská práce , Projekt 5 , Projekt 4 , Semestrální práce
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Janeček Petr