Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Citlivostní analýza metod identifikace haplotypů
Typ práce: Bakalářská práce , Projekt 4
Obor: BIO
Rok zadání: 2012/2013
Zadáno: zadáno A11B0730P
Dokončeno: dokončeno 2014/2015
Investor: Houdová Lucie

Detail

Projekt 4:

- studium HLA problematiky (HLA, fenotyp, haplotyp)

- studium a rešerše metod identifikace haplotypů z fenotypu