Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Implementace generátoru 3-fázového AC průběhu v mikrokontroleru (Arduino)
Typ práce: Projekt 5 , Projekt 4
Obor:
Rok zadání: 2015/2016
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Jelínek Libor

Detail

1. Navrhněte diskrétní algoritmus generování amplitudy pomocí pulsně-šířkové modulace (PWM) v 3-fázové střídavé soustavě pro buzení asynchronního motoru. Definujte vstupy, výstupy a parametry.

2. Vytvořte program v jazyce ASM nebo C pro daný HW modul vybavený mikropočítačem PIC-18, ATMEL-AVR, nebo ATMEL-ARM tak, aby fungoval autonomně, tj. zpracovával řídící signály z analogových, příp. digitálních vstupů a generoval tomu odpovídající PWM výstup jako frekvenční měnič, a přitom byl konfigurovatelný a monitorovatelný po lince RS232 / USB z PC. Dbejte na modularitu a možnou přenositelnost kódu.

3. Definujte komunikační rozhraní jako knihovnu funkcí a vytvořte konfigurační a vizualizační program na PC, který by přehledně zobrazil funkci algoritmu implementovaného na mikrokontroleru a umožnil by jeho intuitivní konfiguraci a monitorování.

4. Ověřte simulací vytvořené funkce a vše pak předveďte na vývojovém HW modulu (Arduino, PVK40, M-Board). Proveďte experimenty pomocí zdroje zadávacího signálu a osciloskopem zaznamenejte výstupní generovaný průběh napětí. Zpracujte přehlednou dokumentaci k programu, použití a provedeným experimentům.