Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Testování neuronových sítí
Typ práce: Projekt 4
Obor: UI
Rok zadání: 2014/2015
Zadáno: zadáno Jan Šmejkal
Dokončeno: dokončeno 2015/2016
Investor: Zajíc Zbyněk

Detail

Student bude seznámen s různými typy umělých neuronových sítí a s nástrojem pro jejich konstruování. Úkolem samostatné práce bude otestovat vhodná nastavení ANN pro konkrétní úlohu. Složitost zadání bude závislá na vybraném typu práce.