Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Automatizace získávání dopravních dat s využitím geolokace
Typ práce: Bakalářská práce
Obor: UI
Rok zadání: 2012/2013
Zadáno: zadáno Pavel Bratršovský
Dokončeno: dokončeno 2013/2014
Investor: Šmídl Luboš

Detail

Automatizace získávání dopravních dat s využitím geolokace