Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Detekce úseků nahrávky s více řečníky mluvícími přes sebe
Typ práce: Projekt 4 , Projekt 5
Obor: UI
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Zajíc Zbyněk

Detail

Seznámit se s automatickými metodami zpracování audia a metod zpracování řeči. Prostudovat literaturu zabývající se detekcí překryvů řečníků.