Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Vizualizace sezení hlasového dialogového systému
Typ práce: Projekt 5 , Projekt 4 , Semestrální práce
Obor: UI
Rok zadání: 2016/2017
Zadáno: volné Bulka
Dokončeno: dokončeno
Investor: Švec Jan

Detail

Cílem práce je vizualizovat záznam (log) z hlasového dialogového systému včetně jednotlivých událostí, zvukových záznamů apod.