Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Segmentace textu dle tématu
Typ práce: Diplomová práce , Bakalářská práce , Projekt 5 , Projekt 4 , Semestrální práce
Obor: UI
Rok zadání: 2016/2017
Zadáno: volné
Dokončeno: dokončeno
Investor: Švec Jan

Detail

Pro automatické zpracování a indexaci textových dokumentů se velice často využívá automatického klasifikátoru tématu. Ten dokáže každému dokumentu přiřadit jedno nebo více témat. Témata jsou přiřazena dokumentu jako celku, nicméně velice často téma odpovídá pouze určité pasáži nebo odstavci zdrojového textu.

Tématem studentské práce bude automatické určení tematicky koherentních úseků zdrojového textového dokumentu. Pro řešení bude poskytnut natrénovaný model pro klasifikaci tématu a sada textových dokumentů pro provádění experimentů.