Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Detekce hudby v řečovém signálu
Typ práce: Diplomová práce , Bakalářská práce
Obor: UI
Rok zadání:
Zadáno: zadáno Viktor MÄRZ
Dokončeno:
Investor: Psutka Josef V.