Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Zobrazení výsledků rozpoznání řečníků v nahrávce
Typ práce: Semestrální práce , Projekt 4 , Projekt 5
Obor: UI
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Zajíc Zbyněk

Detail

S využitím nástrojů Python/Matlab vizualizovat výsledky rozpoznání řečníka v jednotlivých úsecích nahrávky (úloha diarizace řečníka) a porovnání s referenčními daty.

Student bude zasvěcen do problému diarizace formou konzultace a vědeckých článků, zpracuje textové výsledky z rozpoznávače spolu s anotovanými daty a s použitím Python knihovny pyannote (https://pypi.python.org/pypi/pyannote.algorithms/) reportuje výsledky.

Konkrétní zadání práce bude prodiskutováno osobně. Možnost pokračovat v tomto oboru Bakalářskou i Disertační prací.