Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Diarizace řečníka
Typ práce: Projekt 4 , Projekt 5 , Bakalářská práce , Diplomová práce
Obor: UI
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Zajíc Zbyněk

Detail

Otestování metod diarizace aplikovaných ve veřejně dostupných toolkitech (NVIDIA NEMo, SpeechBrain, Pyannote). Adaptace modelů na nová data.