Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Evoluční algoritmy v úloze strojové syntézy řeči
Typ práce: Diplomová práce , Projekt 5 , Projekt 4
Obor: UI
Rok zadání: 2012/2013
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Romportl Jan

Detail

Provedení experimentů zaměřených na optimalizaci některých systémů v úloze strojové syntézy řeči (zejména prozodie) metodou evolučních (resp. genetických) algoritmů.