Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Zpracování rotorových vibrací pro potřeby diagnostiky rotačních strojů
Typ práce: Diplomová práce , Bakalářská práce , Projekt 5 , Projekt 4 , Semestrální práce
Obor: IŘS
Rok zadání: 2020/2021
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Vašíček Vojtěch