Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Využití neuronových sítí v oblasti počítačového vidění
Typ práce: Diplomová práce , Bakalářská práce , Projekt 5 , Projekt 4 , Semestrální práce
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Gruber Ivan

Detail

V této práci bude řešena problematiky využití konvolučních neuronových sítí v úlohách počítačového vidění. Konkrétní úloha bude vybrána podle zájmů studenta.