Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Neuronové sítě BERT / T5 / GPT
Typ práce: Diplomová práce , Bakalářská práce
Obor: UI
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Švec Jan

Detail

Využití neuronových sítí založených na Transformer architektuře pro zpracování a generování textu. Využitelné pro porozumění textu, strojový překlad, chatboty a konverzační AI.