Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: VITS syntetizér pod ONNX
Typ práce: Semestrální práce , Projekt 4 , Projekt 5 , Bakalářská práce
Obor: UI
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Tihelka Daniel

Detail

Náplní práce bude vyjít z GIT projektu Coqui a natrénovaného modelu VITS TTS, který dodá vedoucí. 

Cílem bude, dle postupů popsaných v diskuzích u Coqui projektu, rozchodit tento model pod ONNX. Součástí práce bude také vyhodnocení rychlosti, škálovatelnosti, atd., v porovnání s původní implementací pod PyTorch.