Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Automatické shlukování vět na základě jejich sémantické podobnosti
Typ práce: Bakalářská práce
Obor: UI
Rok zadání: 2008/2009
Zadáno: zadáno A06468
Dokončeno: dokončeno 2009/2010
Investor: Ircing Pavel