Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Řízení laboratorního modelu "topení/chlazení" - pokročilá PID regulace
Typ práce: Projekt 4
Obor:
Rok zadání: 2008/2009
Zadáno: zadáno Karel Kalista
Dokončeno: dokončeno 2008/2009
Investor: Škarda Radek

Detail

Řízení matematického modelu v Simulinku. Řízení skutečného modelu pomocí PC/PLC Wincon a řídicího systému REX. Testování různých strategií řízení: relé, PID, pokročilá PID regulace (gain scheduling).