Přejít na obsah

Modelování a simulace 1 (MS1)

Odkazy

zpět na seznam předmětů

Obsah stránky

Anotace
Text

Kredity: 6 ( Přednášky: 3, Cvičení: 2)
Semestr: ZS
Zakončení: zp; zk
Garant: Janeček Eduard
Přednášející: Hajšman Václav Liška Jindřich Janeček Petr Houdová Lucie Georgiev Daniel
Cvičící: Fetter Miloš

Anotace

Modelování a simulace, základní pojmy. Objekt, systém, model. Objektově-orientované programování a modelování, přehled programových prostředků. Modely diskrétních a spojitých systémů. Paralelní procesy. Programovací jazyk Simula, standardní třída SIMULATION. Kvaziparalelní systém. Systémy diskrétních událostí. Náhodné vlivy v simulačních úlohách. Simulace spojitých systémů. Kombinovaná simulace v technické praxi a v netechnických oborech, v biologii, v lékařství a v ekologii.

Text

Odkaz na stránky MS2