Přejít na obsah

Kontakt

jméno: Petr Janeček
telefon:
+420 37763 252539
kancelář:
UN523


e-mail: pjanecek@kky.zcu.cz

Ing. Janeček Petr, Ph.D.

Předměty

Přednášející předmětů

Cvičící předmětů

 

Vedené studentské práce

název typ
rok
zadavatel
obor
zadáno
Analýza a predikce elektrické spotřeby zákazníků. DP BP PRJ5 PRJ4 SPC
Janeček Petr
volné
Analýza a predikce výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů (fotovoltaika, vítr, kogenerační zdroje) DP BP PRJ5 PRJ4 SPC
Janeček Petr
volné
 

Publikace

 + / -  Publikace v roce 2011

Janeček Eduard and Hering Pavel and Janeček Petr and Popelka Antonín : Transmission line identification using PMUs . in 10th International Conference on Environment and Electrical Engineering, p. 604-607, Rome, 2011.

 + / -  Publikace v roce 2009

Černý Václav and Fialová Andrea and Houdová Lucie and Janeček Petr and Janeček Eduard : Relationship between Production Capacity of Wind Power Stations and Needs of Ancillary Services . International conference on Environment and electrical engineering, Wroclaw University of Technology, Karpacz, 2009.

 + / -  Publikace v roce 2007

Janeček, P. and Houdová, L. and Janeček, E. and Novák, O. : Model výpadků pro analytické výpočty a simulace . Spolehlivost a ekonomie systémových služeb , p. 18, ČEPS, a.s., Plzeň, 2007.
Janeček, P. and Mošna, J. and Prautsch, P. : The Use of Coxian Distribution in Closed-Form Treatment of Stochastic Petri Nets . Proceedings of the 15th Mediterranean Conference on Control and Automation, p. 1-4, IEEE, [s.l.], 2007.
Janeček, P. and Houdová, L. and Janeček, E. : Model výpadků pro analytické výpočty . Spolehlivost a ekonomie systémových služeb , p. 15, ČEPS, a.s., Plzeň, 2007.
Janeček, P. and Mošna, J. and Prautsch, P. : Identification of a Class of Positive Systems and its Applications in Discrete Event Systems . Proceedings of 8th International Carpathian Control Conference ICCC'2007, 1, p. 243-245, Technical University, BERG Faculty, Košice, 2007.

 + / -  Publikace v roce 2006

Janeček, P. and Mošna, J. : Výpadkový virtuální model 200 MW bloků v ČEPS . Control of power and heating systems 2006, p. 1-5, Tomas Bata University, Zlín, 2006.
Černý, V. and Janeček, P. and Janeček, E. : Monte-Carlo simulátor provozu ES ČR . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, 2006.

 + / -  Publikace v roce 2005

Máslo, K. and Černý, V. and Fialová, A. and Janeček, P. : Odchylkový model provozu elektrizační soustavy . Simulace a dynamické modelování procesů v elektrizační soustavě, Cyklus E 2005, č. 9, p. 1-12, EGÚ Praha Engineering, Praha , 2005.
Janeček, E. and Janeček, P. : Rekurzivní metoda výpočtu očekávaných a VaR-ových hodnot elektrických veličin v distribučních sítích . Setkání kateder automatizace ČR a SR, p. 12-16, Ústav automatizace a měřící techniky, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT , V Brně, 2005.

 + / -  Publikace v roce 2004

Krynský, J. and Janeček, E. and Janeček, P. : A new stochastic model of the electric distribution network . 8th international conference probabilistic methods applied to power systems, p. 1-5, Iowa State University, Ames, 2004.