Přejít na obsah

Automatické ladění PID regulátorů

Průmyslová praxe vyžaduje PID regulátory se spolehlivou funkcí automatického nastavování splňující následující kritéria:

  • uživatel pouze připojí regulátor k procesu a spustí funkci ladění
  • identifikační experiment je velmi krátký a proces při něm není příliš vybuzen
  • funkce automatického nastavení pracuje spolehlivě pro všechny typické průmyslové procesy (regulace teploty, tlaku, průtoku, koncentrace, ...)

Všechny tyto požadavky lze splnit s využitím nového přístupu - tzv. množinového modelu. Díky přesné matematické formulaci a řešení lze dosáhnout podstatně lepších výsledků než použitím jiných heuristických metod ladění regulátoru. Algoritmy automatického nastavování vyvinuté na Západočeské univerzitě se již osvědčily v praxi a jsou implementovány například v kompaktních regulátorech, PLC a řídicích systémech německých firmem PMA a Setex či českých firem ZAT a Teco.

Reference

ks90 PID controller