Skip to content

PID autotuning

We are sorry, this page is in Czech language only at this moment. We are translating our website in these days.
Thank you for your patience

Průmyslová praxe vyžaduje PID regulátory se spolehlivou funkcí automatického nastavování splňující následující kritéria:

  • uživatel pouze připojí regulátor k procesu a spustí funkci ladění
  • identifikační experiment je velmi krátký a proces při něm není příliš vybuzen
  • funkce automatického nastavení pracuje spolehlivě pro všechny typické průmyslové procesy (regulace teploty, tlaku, průtoku, koncentrace, ...)

Všechny tyto požadavky lze splnit s využitím nového přístupu - tzv. množinového modelu. Díky přesné matematické formulaci a řešení lze dosáhnout podstatně lepších výsledků než použitím jiných heuristických metod ladění regulátoru. Algoritmy automatického nastavování vyvinuté na Západočeské univerzitě se již osvědčily v praxi a jsou implementovány například v kompaktních regulátorech, PLC a řídicích systémech německých firmem PMA a Setex či českých firem ZAT a Teco.

Reference

ks90 PID controller