Skip to content

Remote Sensing (DPZ)

Credits: 5 ( Lectures: 2, Practical lessons: 2)
Semester: ZS
Ending: zp; zk
Guarantor: Železný Miloš
Lecturer: Železný Miloš
Practical lesson lecturer: Železný Miloš, Jiřík Miroslav

Annotation

Organization of remote sensing in the Czech Republic. Analogue and digital records and their use. Use of remote sensing for enviroment monitoring and building of territorial information systems. Pollution monitoring. Facilities of Czech photogrammetric laboratories. Remote sensing centre, services of such an establishment and opportunities for their use.

Requirements

Zápočet
Podmínkou získání zápočtu je odevzdání zápočtové práce.
Zadání zápočtové práce:
(1)Polynomiální rektifikace snímku Landsat 2000 panchro nebo ms buď podle černobílých SPOTů (94), které by měly být v JTSK nebo podle nového SPOTU 2002 (panchro nebo ms).
(2) Provedení neřízené a řízené klasifikace. Tu má smysl provádět pouze na barevných (ms) snímcích. Každá skupina si tedy vybere buď LANDSAT ms, nebo již zmíněný nový SPOT.
(3) Náprava snímku poškozeného páskováním s využitím Fourierovy transformace. Poškozený snímek bude dodán v nějbližší době (max. příští týden, tj. 7.12.)
Data z nového SPOTu obsahují území 20x20 km a pochází z 9.9.2002
Za skupinu je považována dvojice. V případě, že někdo nemůže nalézt vhodného partnera, případně je lichý, může pracovat sám. Trojice a vícečlenné skupiny nebudou akceptovány.
Součástí odevzdávané práce je dokumentace popisující použité postupy a dosažené výsledky v rozsahu 2-3 strany textu.
Zkouška
prvním termínem zkoušky je teoretický písemný test - max. 50 b. V případě kdy počet bodů z testu nestačí na známku, kterou by zkoušený rád dostal přichází v úvahu ústní část. Písemný test není možné opakovat. Následné termíny jsou pouze ústní. Přihlášení na následný termín se provádí e-mailem s návrhem data. Vhodná data jsou po skončení dalších termínů testů, viz STAG.

Výsledná známka se určí podle počtu získaných bodů z teoretického testu (případně opravených o počet bodů z ústních testů) takto:

dosažený počet bodů výsledná známka
<=23 nevyhověl
24-32 dobře
33-41 velmi dobře
>=42 výborně


Literature

Železný, M.: Přednášky DPZ - aktuální výukový materiál
Kolář, J. – Halounová, L. – Pavelka, K. Dálkový průzkum Země 10. 1. vydání. Praha ČVUT, 1997.
Dobrovolný, P. Dálkový průzkum Země: digitální zpracování obrazu. 1. vydání. Brno MU, 1998.
Pavelka, K. Dálkový průzkum Země: operační systémy. 1. vydání. Praha ČVUT, 1998.
Pavelka, K. Zpracování obrazových záznamů DPZ. 1. vydání. Praha ČVUT, 1999.
ERDAS: Field Guide. 5. vydání. USA Atlanta Georgia, 1999.
Dr. Nicholas M. Short, Sr.: Remote sensing tutorial (NASA).
Šonka, M. – Hlaváč, V. – Boyle, R.: Image Processing, Analysis and Machine Vision. 3. vydání. Cengage-Engineering, 2007.Files to download

Files .PDF
DPZ-prednasky-160921.pdf