Skip to content

Publications of Department of Cybernetics

 

 + / - Book Chapters

 + / - Editor Publications

Jan Romportl and Eva Zackova and Jozef Kelemen : Beyond Artificial Intelligence: The Disappearing Human-Machine Divide . Topics in Intelligent Engineering and Informatics, vol. 9, Springer, 2014.
Jan Romportl and Pavel Ircing and Eva Zackova and Michal Polak and Radek Schuster : Beyond AI: Artificial Golem Intelligence . University of West Bohemia, Pilsen, 2013.
Jan Romportl and Pavel Ircing and Eva Zackova and Michal Polak and Radek Schuster : Beyond AI: Artificial Dreams . University of West Bohemia, Pilsen, 2012.
Jozef Kelemen and Jan Romportl and Eva Zackova : Beyond Artificial Intelligence: Contemplations, Expectations, Applications . Topics in Intelligent Engineering and Informatics, vol. 4, Springer, Heidelberg, 2012.
Jan Romportl and Pavel Ircing and Eva Zackova and Radek Schuster and Michal Polak : Beyond AI: Interdisciplinary Aspects of Artificial Intelligence . Proceedings of the Beyond AI 2011 conference, 2011.
Šimandl, M. and Horáček, P. and Zítek, P. : Preprints of the 16th IFAC World Congress . IFAC, Praha, 2005.
Šimandl, M. and Horáček, P. and Zítek, P. : Selected plenaries, semi-plenaries, milestones and surveys . p. 353, IFAC, Praha, 2005.

 + / - Habilitation and dissertation theses

M. Bulín : Classification of Terrain based on Proprioception and Tactile Sensing for Multi-legged Walking Robot . Master Thesis, University of Southern Denmark, Campusvej 55, 5230 Odense, Denmark, 2016.
M. Bulín : Detekce sémantických entit . Bakalářská práce, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň 3, 2014.
Pavel Campr : Automatic Sign Language Recognition from Image Data . p. 105, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Department of Cybernetics, Pilsen, Czech Republic, 2013.
Grůber M. : Syntéza expresivní řeči s využitím dialogových aktů k popisu expresivity . Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, 2013.
Ladislav Ptáček : Birds Individual Automatic Recognition . PhD Thesis Report, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Department of Cybernetics, Pilsen, Czech Republic, 2012.
Lukáš Machlica : High Dimensional Spaces and Modelling in the task of Speaker Recognition . University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Department of Cybernetics, Univerzitni 8, Pilsen, Czech Republic, 2012.
Vaněk J. : Diskriminativní trénování akustických modelů . University of West Bohemia, Pilsen, Czech Republic, 2009.
Jáchym Kolář : Automatic Segmentation of Speech into Sentence-like Units . PhD Thesis, University of West Bohemia, Pilsen, Czech Republic, 2008.
Lukáš Machlica : Hybrid Modelling in Speaker Recognition . University of West Bohemia, Univerzitni 8, 306 14 Pilsen, Czech Republic, 2008.
Matoušek, J. : Počítačová syntéza řeči . Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, Česká republika, 2008.
Krňoul, Z. : Visual Speech Synthesis - Talking Head . University of West Bohemia, 2008.
Král, L. : Funkcionální adaptivní řízení . p. 115, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2007.
Jurčíček, F. : Statistical approach to the semantic analysis of spoken dialogues . p. 137, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2007.
Psutka Josef V. : Techniky parametrizace, dekorelace a redukce dimenze příznaků v systémech rozpoznávání řeči . p. 134, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2007.
Veselý, K. : Návrh optimálního systému automatického řízení z pohledu Nové teorie systémů . p. 99, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, ZČU v Plzni, FAV, KKY, 2006.
Švácha, J. : Nelineární odhad stavu spojitých stochastických systémů s diskrétním měřením . p. 112, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2006.
Padrta, A. : Využití expertního systému v úloze rozpoznávání řečníka . p. 107, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2006.
Císař, P. : Využití metod odezírání ze rtů pro podporu rozpoznávání řeči . p. 87, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2006.
Ocelík, V. : Metody diagnostiky volných částí v plynových turbínách . p. 129, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2005.
Šmídl, L. : Metody rychlé detekce klíčových slov . p. 147, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2005.
Žufan, J. : Metody zpracování neurčitosti v měřených datech - vyhodnocování fyziologických experimentů . p. 150, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, ZČU KKY, Plzeň, 2005.
Husák, Z. : Modely elektrické zátěže vhodné pro pravděpodobnostní výpočty distribučních sítí . p. 129, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2005.
Hering, P. : Odhad parametrů a návrh struktury neuronové sítě v identifikaci nelineárních stochastických systémů . p. 99, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2005.
Šmídl, V. : Software analysis of Bayesian distributed dynamic decision making . University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2005.
Balda, P. : Vzdálené a virtuální laboratoře pro výuku automatického řízení . p. 110, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2005.
Večerek, O. : Metody automatického návrhu robustních regulátorů pro procesy s dominantním dopravním zpožděním . p. 143, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2004.
Hering, P. : Metody návrhu neuronových sítí v identifikaci systémů . p. 56, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2004.
Lešek, M. : Návrh a využití matematického modelu penzijního fondu . p. 106, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2004.
Radová, V. : Rozpoznávání řečníka . p. 141, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2004.
Herejt, P. : Vícemodelový přístup v detekci změn . p. 118, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2004.
Prautsch, P. : Application of nonlinear systems in mobile robotics . p. 125, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2003.
Gebouský, P. : Bayesian quantitative lymphoscintigraphy of upper limbs . p. 119, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2003.
Ircing, P. : Large vocabulary continuous speech recognition of highly inflectional language (Czech) . p. 91, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2003.
Arnošt, R. : Metoda kontinualizace v teorii systémů a její aplikace v odhadování . p. 149, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2003.