Skip to content

Publications of Department of Cybernetics

 

 + / - Research reports

Hodík, J. and Vokřínek, J. and Bečvář, P. and Kout, J. and Pěchouček, M. : e-Cat, Prototype of Members Profiling and Competency Management Tool . Series of Research Reports, vol. GL 187/06, p. 49, Gerstner Laboratory, Department of Cybernetics Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University, Prague, 2006.
Pecherková, P. and Nagy, I. and Duník, J. : Odhad délky kolon . 1M0572, p. 37, Ústav teorie informace a automatizace Akademie věd České republiky, Praha, 2005.
Šimandl, M. and Hering, P. : Methods for training and structure selection of neural networks . p. 38, University of West Bohemia, Pilsen, 2004.
Šimandl, M. and Flídr, M. and Straka, O. and Švácha, J. : Nonlinear filtering toolbox . p. 18, Západočeská univerzita, Plzeň, 2003.

 + / - Demonstration

Tychtl, Z. and Ircing, P. and Legát, M. and Grůber, M. and Krňoul, Z. : Komunikační systém pro nahrávání korpusu rozhovorů o fotografiích . Katedra kybernetiky, Západočeská univerzita v Plzni, 2007.
Železný, M. and Krňoul, Z. : Snímání 3D modelu tváře pro audiovizuální syntézu řeči . Katedra kybernetiky, Západočeská univerzita v Plzni, 2007.
Krňoul, Z. and Železný, M. : Systém pro nácvik artikulace sluchově postižených . Katedra kybernetiky, Západočeská univerzita v Plzni, 2007.
Pražák, A. and Tychtl, Z. and Psutka, J. and Radová, V. : Trenažér pro trénování stínových řečníků . Katedra kybernetiky, Západočeská univerzita v Plzni, 2007.
Balda, P. and Schlegel, M. : Automatické nastavování průmyslových regulátorů firmy PMA . Západočeská univerzita v Plzni, REX Controls s.r.o., 2006.
Balda, P. and Schlegel, M. : Automatické nastavování průmyslových regulátorů firmy SETEX . Západočeská univerzita v Plzni, REX Controls s.r.o., 2006.
Schlegel, M. and Mertl, J. : Regulace teploty nesymetrických soustav s topením a chlazením . Západočeská univerzita v Plzni, RexControls s.r.o., 2006.
Šmídl, L. and Krňoul, Z. and Železný, M. : 2D animace artikulace pro MMS . Katedra kybernetiky, Západočeská univerzita v Plzni, 2005.
Schlegel, M. and Balda, P. : Řídicí systém mykacího stroje UNICARD 697 . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni (práva k šíření předána REX Controls s.r.o.), 2005.