Skip to content

Hruz-marek

Contact

name: Marek Hrúz
phone:
+420 37763 2555
office:
UN627


e-mail: mhruz@ntis.zcu.cz

Ing. Hrúz Marek, Ph.D.

Courses

Course Lecturer

 

Supervising student projects

název type
year
supervisor
specialization
assigned
Detekce změny řečníka pomocí metod zpracování obrazu DP PRJ5 PRJ4
Hrúz Marek
UI
volné
Rozpoznávání izolovaných znaků znakové řeči ve videozáznamech pomocí konvoluční neuronové sítě DP BP PRJ5 PRJ4 SPC
Hrúz Marek
UI
volné
Využití snímače Kinect pro získávání 3D obrazových dat a jejich zpracování PRJ5 PRJ4 SPC
2012/2013
Hrúz Marek Zdeněk Krňoul
dokončeno
Automatická kalibrace kamery a nastavení scény OpenGL dle odhadnutých parametrů PRJ5 PRJ4 SPC
2009/2010
Hrúz Marek
dokončeno (Lukáš Bureš)
Detekce rtů ve videozáznamech DP
2011/2012
Hrúz Marek
UI
dokončeno (Hlaváč)
Odhad pózy znakujícího člověka z videosekvence DP
2010/2011
Hrúz Marek
UI
dokončeno (Cinert)
Porovnávání se vzorem v digitálním obraze pomocí grafického procesoru BP
2010/2011
Hrúz Marek
UI
dokončeno (Hlaváč)
Propojení snímače Kinect s knihovnou OpenCV pro následné sledování známeho objektu BP PRJ5
2013/2014
Hrúz Marek
UI
dokončeno (Filip Berka)
Rozpoznávání gest (pohyb a tvar ruky) z webkamery pro ovládání PC DP
2009/2010
Hrúz Marek
UI
dokončeno (Cimpa)
Rozpoznávání tvaru ruky z obrazových dat BP
2008/2009
Hrúz Marek
dokončeno (Soutner)
Sledování trajektorie rukou ve videosekvenci za využití particle filtru. DP
2009/2010
Hrúz Marek
UI
dokončeno (Němeček)
Statická obrazová reprezentace znaků z videozáznamů znakového jazyka DP
2010/2011
Hrúz Marek
UI
dokončeno (Kales)
Systém pro sledování trajektorie barevně odlišeného objektu ve 3D PRJ5
2012/2013
Hrúz Marek
UI
dokončeno (Bureš)
Vylepšená realita v OpenGL za pomoci vizuálního snímače BP
2011/2012
Hrúz Marek
UI
dokončeno (Bureš)
 

Publications

 + / -  Publications in year 2020

Ivan Gruber and Pavel Ircing and Petr Neduchal and Marek Hrúz and Miroslav Hlaváč and Zbyněk Zajíc and Jan Švec and Martin Bulín : An Automated Pipeline for Robust Image Processing and Optical Character Recognition of Historical Documents . SPECOM: International Conference on Speech and Computer, Lecture Notes in Computer Science , vol. 12335, p. 166-175, Springer, Cham, 2020.

 + / -  Publications in year 2019

Jakub Kanis and Zdeněk Krňoul and Marek Hruz : Combination of Positions and Angles for Hand Pose Estimation . 21st International Conference on Speech and Computer SPECOM 2019, Proceedings of SPECOM 2019, Lecture Notes in Artificial Intelligence, LNAI 11658 , Springer, Cham, 2019.

 + / -  Publications in year 2018

Lukáš Bureš and Petr Neduchal and Miroslav Hlaváč and Marek Hrúz : Generation of Synthetic Images of Full-Text Documents . 20th International Conference on Speech and Computer, SPECOM 2018, Lecture Notes in Artificial Intelligence, LNAI 11096, p. 68-75, Springer Nature Switzerland AG, 2018.
Zbyněk Zajíc and Daniel Soutner and Marek Hrúz and Luděk Müller and Vlasta Radová : Recurrent Neural Network Based Speaker Change Detection from Text Transcription Applied in Telephone Speaker Diarization System . Text, Speech, and Dialogue 21st International Conference, TSD 2018, p. 342-350, Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2018.
Zbyněk Zajíc and Lucie Skorkovská and Petr Neduchal and Pavel Ircing and Josef V. Psutka and Marek Hrúz and Aleš Pražák and Daniel Soutner and Jan Švec and Lukáš Bureš and Luděk Müller : Towards Processing of the Oral History Interviews and Related Printed Documents . Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018), 2104, European Language Resources Association (ELRA), 2018.

 + / -  Publications in year 2017

Zajic Zbynek and Hruz Marek and Muller Ludek : Speaker Diarization Using Convolutional Neural Network for Statistics Accumulation Refinement . Interspeech, 18th Annual Conference of the International Speech Communication Association, p. 3562-3566, 2017.

 + / -  Publications in year 2016

Zbyněk Zajíc and Marek Hrúz : Fisher Vectors in PLDA Speaker Verification System . The IEEE 13th International Conference on Signal Processing, ICSP 2016, p. 1338-1341, IEEE Press, 2016.
Marek Hrúz and Marie Kunešová : Convolutional Neural Network in the Task of Speaker Change Detection . Speech and Computer, 18th International Conference, SPECOM 2016, Lecture Notes in Computer Science, vol. 9811, p. 191-198, Springer, 2016.

 + / -  Publications in year 2014

 + / -  Publications in year 2013

 + / -  Publications in year 2012

Kindiroglu Alp Ahmet and Yalcin Hulya and Aran Oya and Hrúz Marek and Campr Pavel and Akarun Lale and Karpov Alexey : Automatic recognition fingerspelling gestures in multiple languages for a communication interface for the disabled . Pattern Recognition and Image Analysis, p. 527-536, 2012.

 + / -  Publications in year 2011

Hrúz Marek and Campr Pavel and Krňoul Zdeněk and Železný Miloš and Aran Oya and Santemiz Pinar : Multi-modal dialogue system with sign language capabilities . ASSETS'11: Proceedings of the 13th international ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility, 2011.
Kindiroglu, A. A. and Yalcin, H. and Aran, O. and Hruz, M. and Campr, P. and Akarun, L. and Karpov, A. : Multi-lingual fingerspelling recognition for handicapped kiosk . Pattern Recognit. Image Anal., vol. 21, p. 402-406, Springer-Verlag New York, Inc., Secaucus, NJ, USA, 2011.
Kanis Jakub and Peňáz Petr and Campr Pavel and Hrúz Marek : A Methodology for Automatic Sign Language Dictionary Creation . Universal Learning Design, Brno, Czech Republic, 2011.
Hrúz Marek : Automatic sign categorization using visual data . The proceedings of the 13th international ACM SIGACCESS conference on Computers and accessibility, ASSETS '11, p. 229-230, ACM, New York, NY, USA, 2011.

 + / -  Publications in year 2010

Campr Pavel and Dikici Erinç and Hrúz Marek and Kindiroglu Alp and Krňoul Zdeněk and Ronzhin Alexander and Sak Hasim and Schorno Daniel and Akarun Lale and Aran Oya and Karpov Alexey and Saraclar Murat and Železný Miloš : Automatic Fingersign to Speech Translator . eNTERFACE'10, 2010.
Campr Pavel and Hrúz Marek and Langer Jiří and Kanis Jakub and Železný Miloš and Müller Luděk : Towards Czech on-line sign language dictionary - technological overview and data collection . LREC 2010, Seventh international conference on language resources and evaluation; 4th workshop on the representation and processing of sign languages: corpora and sign language technologies, p. 41-44, Valletta, Malta, 2010.
Hrúz Marek and Široký Jan and Maňas David : Knoop hardness measurement using computer vision. . Proceedings of the 21st International DAAAM Symposium "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Interdisciplinary Solutions", vol. 21, p. 537-538, Vienna, Zadar, Croatia, 2010.
Hrúz Marek and Široký Jan and Maňas David : Robust image processing technique for Knoop hardness measurement . Proceedings of IMEKO 17th TC-4, 3rd TC-19 Symposium and Workshop IWADC, vol. 2010, Technical University of Kosice, Košice, Slovenská republika, 2010.

 + / -  Publications in year 2009

Campr, P. and Hrúz, M. and Karpov, A. and Santemiz, P. and Železný, M. and Aran, O. : Sign-language-enabled information kiosk . eNTERFACE'08, 2009.
Hrúz M. and Campr P. and Karpov A. and Santemiz P. and Aran O. and Železný M. : Input and output modalities used in a sign-language-enabled information kiosk . proceedings of SPECOM'2009, p. 113-116, SPIIRAS, 2009.

 + / -  Publications in year 2008

Trojanová J. and Hrúz, M. and Campr, P. and Železný, M. : Design and Recording of Czech Audio-Visual Database with Impaired Conditions for Continuous Speech Recognition . Proceedings of the Sixth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'08), 2008.
Marek Hrúz and Pavel Campr and Miloš Železný : Semi-automatic Annotation of Sign Language Corpora . LREC Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Construction and Exploitation of Sign Language Corpora, p. 78-81, Marrakech, Morocco, 2008.
Campr, P. and Hrúz, M. and Trojanová, J. : Collection and Preprocessing of Czech Sign Language Corpus for Sign Language Recognition . Proceedings of the Sixth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'08), ELRA, Marrakech, Morocco, 2008.
Trmal Jan and Hrúz Marek and Zelinka Jan and Campr Pavel and Müller Luděk : Feature Space Transforms for Czech Sign-Language Recognition . Proceedings of the 9th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2008), p. 2036-2039, Causal Production Pty ltd., 2008.
Oya Aran and Ismail Ari and Pavel Campr and Erinc Dikici and Marek Hruz and Siddika Parlak and Lale Akarun and Murat Saraclar : Speech and sliding text aided sign retrieval from hearing impaired sign news videos . Journal on Multimodal User Interfaces, 2008.

 + / -  Publications in year 2007

Hrúz, M. and Campr, P. : An Overview of Features for a Sign Language Recognition System from the Database UWB-06-SLR-A . The 1st Young Researchers Conference on Applied Sciences (YRCAS 2007), p. 186-191, University of West Bohemi, Pilsen, Czech Republic, 2007.
Železný, M. and Campr, P. and Krňoul, Z. and Hrúz, M. : Design of a Multi-Modal Information Kiosk for Aurally Handicapped People . SPECOM 2007 Proceedings, p. 751-755, Moscow State Linguistic University, Moscow, 2007.
Aran, O. and Ari, I. and Campr, P. and Hrúz, M. and Kahramaner, D. and Parlak, S. : Speech and sliding text aided sign retrieval from hearing impaired sign news videos . eNTERFACE'07, p. 37-49, TELE, Universite catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 2007.

 + / -  Publications in year