Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Statická obrazová reprezentace znaků z videozáznamů znakového jazyka
Typ práce: Diplomová práce
Obor: UI
Rok zadání: 2010/2011
Zadáno: zadáno Kales
Dokončeno: dokončeno 2011/2012
Investor: Hrúz Marek

Detail

Navrhněte systém pro reprezentaci videosekvence znaku statickým obrázekem. Implementujte návrh ve vhodném programovacím jazyku. Vytvořte grafické uživatelské rozhraní pro nastavování různých parametrů reprezentace.