Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Automatická kalibrace kamery a nastavení scény OpenGL dle odhadnutých parametrů
Typ práce: Projekt 5 , Projekt 4 , Semestrální práce
Obor:
Rok zadání: 2009/2010
Zadáno: zadáno Lukáš Bureš
Dokončeno: dokončeno
Investor: Hrúz Marek

Detail

Pomocí známého kalibračního vzoru se budou odhadovat vnitřní a vnějsi parametry kamery. Jedná se o ohniskovou vzdálenost, field of view, umístění kamery v prostoru a její orientace. Dle těchto parametrů můžeme nastavit obdobně scénu v OpenGL, tak aby odpovídala skutečnosti. V další spolupráci by se rozvíjela takzvaná "augmented reality" - vylepšená realita, kdy se do skutečné scény dokreslují modely z OpenGL.