Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Počítačová podpora chirurgie jater
Typ práce: Diplomová práce , Bakalářská práce , Projekt 5 , Projekt 4 , Semestrální práce
Obor: BIO
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Jiřík Miroslav

Detail

Plzeňská fakultní nemocnice provádí každý rok desítky operačních zákroků na játrech. Naším cílem je navrhovat algoritmy pro usnadnění a zkvalitnění předoperačního vyšetření a tím snížovat zátěž pacienta i lékaře při výkonu.


operace

Často pracujeme s daty z výpočetní tomografie nebo magnetické rezonance. Úkolem studenta je nad nimi řešit konkrétní (dobře definovaný) problém, který je zvolen dle řešitelova naturelu a domluvy. Příkladem je: nalezení jater v CT, statistické vyhodnocení odstínu jednotlivých tkání, nalezení portálí žíly uvnitř jater atd. V případě zájmu studenta lze rozšířit práci do rozsahu bakalářské nebo diplomové práce. Výsledky pak budou mít praktický dopad na předoperační vyšetření před resekčními zákroky na játrech. 

V průběhu řešení se (doufejme) naučíte pracovat s jazykem Python, zjistíte, kde máte játra a nahlédnete pod pokličku běžné i experimentální chirurgie.
 
Ukázka extrakce jater z CT snímků
http://youtu.be/bFSyY4jyMHw
 
Nebojte se zeptat!