Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Statistický popis cévního stromu
Typ práce: Diplomová práce , Bakalářská práce , Projekt 5 , Projekt 4 , Semestrální práce
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Jiřík Miroslav

Detail

Plzeňská fakultní nemocnice provádí každý rok desítky operačních zákroků na játrech. Naším cílem je navrhovat algoritmy pro usnadnění a zkvalitnění předoperačního vyšetření a tím snížovat zátěž pacienta i lékaře při výkonu.

Cílem tohoto konkrétního zadání je měření střední délky cévního segmentu, úhly větvení cév, průřezy atd. Vstupem budou data z CT a z mikro CT.