Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Analytické řešení úlohy odhadu stavu pro negaussovské systémy
Typ práce: Diplomová práce
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Straka Ondřej