Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: Analytické řešení úlohy odhadu stavu pro negaussovské systémy
Typ práce: Diplomová práce
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Zadavatel: Straka Ondřej