Přejít na obsah

Publikace katedry kybernetiky

 

 + / - Články z časopisů

Prcín, M. and Müller, L. : Heuristic and statistical methods for speech/non-speech detector design . Lecture Notes in Artificial Intelligence, 2448, p. 309-316, 2002.
Bartoš, T. and Müller, L. : Rejection technique based on the mumble model . Lecture Notes in Artificial Intelligence, 2448, p. 221-228, 2002.
Šimandl, M. and Soukup, T. : Simulation Monte Carlo methods in extended stochastic volatility models . International Journal of Intelligent Systems in Accounting, Finance & Management, 11, vol. 2, p. 109-117, 2002.
Bečvář P. and Müller L. and Psutka J. : Classification of Transient Events of Nuclear Reactor Using Hidden Markov Model . Acta Polytechnica, 3, vol. 40, p. 34-38, ČVUT, Prague, 2000.
Josef Psutka and Jan Svec and Josef V. Psutka and Jan Vaněk , Aleś Pražák and Luboš Šmídl and Pavel Ircing : System for Fast Lexical and Phonetic Spoken Term Detection in a Czech Cultural Heritage Archive . EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing, [submitted, in review], Springer-Verlag, GmbH, Heidelberg, Germany, .

 + / - Prototypy, uplatněné metodiky, autorizovaný software

Hajič, J. and Pajas, P. and Ircing, P. and Romportl, J. and Peterek, N. and Spousta, M. and Mikulová, M. and Grůber, M. and Legát, M. : Pražská databáze mluvené češtiny . 2011.
Houdová, L. : Program pro dárcovská centra . Západočeská univerzita v Plzni, 2011.
J. Kolář and J. Švec : Czech Broadcast Conversation MDE Transcripts . vol. LDC2009T20, Linguistic Data Consortium, Philadelphia, USA, 2009.
J. Kolář and J. Švec and J. Psutka : Czech Broadcast Conversation Speech . vol. LDC2009S02, Linguistic Data Consortium, Philadelphia, USA, 2009.
Jelínek, L. and Houdová, L. : VIP - výpočet intenzit poruch . Umístěno v ŠKODA POWER a.s., A Doosan company, 2009.
Pecina, P. and Hajič, J. and Ircing, P. : CLEF 2007 CL-SR Test Collection . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni; Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 2007.
Šmídl, L. : Čtení aktuálního zpravodajství přes telefon . Katedra kybernetiky, Západočeská univerzta v Plzni, 2007.
Šmídl, L. : Hlasový interface pro anotační nástroj TrEd . katedra kybernetiky, Západočeská univerzita v Plzni, 2007.
Psutka Josef V. . and Ircing, P. and Psutka, J. : Hungarian MALACH acoustic front-end . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, 2007.
Kanis, J. and Krňoul, Z. : SLAPE - Program pro zápis znakové řeči . Katedra kybernetiky, Západočeská univerzita v Plzni, 2007.
Švec, J. : Systém pro editaci klasifikační hierarchie dialogů . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, 2007.
Švec, J. : Systém pro klasifikaci a segmentaci hlasových dialogů . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, 2007.
Šmídl, L. and Psutka, J. : Dialogový systém pro přihlašování studentů na zkoušky . Katedra kybernetiky, Západočeská univerzita v Plzni, 2006.
Čech, M. and Schlegel, M. and Mertl, J. : Fractional PID laboratory . Katedra kybernetiky, fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni , 2006.
Šmídl, L. and Psutka Josef V. and Psutka, J. : Modul zpracování klíčových slov CZ . Katedra kybernetiky, Západočeská univerzita v Plzni, 2006.
Černý, V. and Janeček, P. and Janeček, E. : Monte-Carlo simulátor provozu ES ČR . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, 2006.
Fialová, A. and Janeček, E. : Odchylkový bilanční model ES ČR . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, 2006.
Psutka, J. and Psutka Josef V. and Radová, V. and Ircing, P. and Matoušek, J. and Müller, L. : Polish Malach Speech Corpus . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, Johns Hopkins Univ. v Baltimore, Shoah Visual History Foundation, 2006.
Hajšman, V. and Fetter, M. and Weissmann, O. : Projekt nasazení SSK na EDU . I & C Energo a.s., 2006.
Psutka, J. and Matoušek, J. and Radová, V. and Psutka Josef V. and Ircing, P. and Müller, L. : Slovak Malach Speech Corpus . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, Johns Hopkins Univ. v Baltimore, Shoah Visual History Foundation, 2006.
Psutka, J. and Ircing, P. and Psutka Josef V. : Slovak Spontaneaous Speech – Acoustic&Language Models (MALACH) . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, Johns Hopkins University Baltimore, Shoah Visual History Foundation, 2006.
Černý, V. and Fialová, A. and Janeček, E. : Spolehlivostní optimalizační model ES ČR . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, 2006.
Psutka, J. and Psutka Josef V.. and Ircing, P. : Czech Spontaneaous Speech – Acoustic&Language Models (MALACH) . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, Johns Hopkins University Baltimore, Shoah Visual History Foundation, 2005.
Psutka, J. and Psutka Josef V. and Müller, L. and Matoušek, J. and Radová, V. and Ircing, P. : Russian Malach Speech Corpus . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, Johns Hopkins Univ. v Baltimore, Shoah Visual History Foundation, 2005.
Ircing, P. and Psutka, J. and Psutka Josef V. : Russian Spontaneaous Speech – Acoustic&Language Models (MALACH) . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, Johns Hopkins University v Baltimore, Shoah Visual History Foundati, 2005.
Radová, V. and Psutka, J. and Jelínek, L. and Ircing, P. : Shoah - System for Spontaneous Speech Annotation . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, Johns Hopkins Univ. v Baltimore, Shoah Visual History Foundation, 2005.
Janeček, E. : Zátěžové modely tříd odběratelů v elektrických sítích ZČE . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni., 2005.
Radová, V. and Psutka, J. and Psutka Josef V. and Müller, L. and Ircing, P. and Matoušek, J. and Byrne, W. : Czech Broadcast News Corpus . Katedra kybernetiky, fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni (práva k šíření předána Linguistic Data Consortium, University of Pe, 2004.
Čech, M. and Schlegel, M. and Mertl, J. : PIDlab, PID controller virtual laboratory . Katedra kybernetiky, fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni , 2004.
Psutka, J. and Psutka, J. and Radová, V. and Ircing, P. and Matoušek, J. and Müller, L. : Czech Malach Speech Corpus . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni, Johns Hopkins University v Baltimore, Shoah Visual History Foundati, 2003.
Schlegel, M. and Balda, P. : PID autotuner „PMATune“ . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni (práva k šíření předána PMA GmbH., Kassel, Německo), 2003.
Psutka, J. and Radová, V. and Müller, L. and Ircing, P. and Matoušek, J. : Voice of America (VOA) Broadcast News Czech Transcript Corpus . Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni (práva k šíření předána Linguistic Data Consortium, University of Pe, 2001.