Přejít na obsah

Publikace katedry kybernetiky

 

 + / - Statě ve sborníku

Mošna, J. and Melichar, J. and Pešek, P. : Polynomial parametrization of multirate dead-beat ripple-free controllers . Control systems design 2003, p. 307-312, IFAC, Oxford, 2004.
Romportl, J. and Tihelka, D. and Matoušek, J. : Prosody as a Causal System . Speech Processing, proceedings of the 13th Czech-German Workshop, p. 47-52, Institute of Radio Engineering and Electronics AS CR, Prague, 2004.
Pražák, A. and Müller, L. and Šmídl, L. : Real-time decoder for LVCSR system . The 8th world multi-conference on systemics, cybernetics and informatics : vol. VI : image, acoustic, signal processing and optical systems, technologies and applications, p. 450-454, International Institute of Informatics and Systemics, Orlando, Florida, 2004.
Matoušek, J. and Romportl, J. and Tihelka, D. and Tychtl, Z. : Recent Improvements on ARTIC: Czech text-to-speech system . INTERSPEECH 2004 - ICSLP, proceedings of the 8th International Conference on Spoken Language Processing, p. 1933-1936, Jeju Island, Korea, 2004.
Straka, O. and Šimandl, M. : Sample size adaptation for particle filters . 16th IFAC symposium on automatic control in aerospace, p. 444-449, State University of Aerospace Instrumentation, Saint-Petersburg, 2004.
Šimandl, M. and Straka, O. : Sampling density design for particle filters . System identification : (SYSID´03), p. 175-180, Elsevier , Oxford, 2004.
Matoušek, J. and Tihelka, D. : Slovak text-to-speech synthesis in ARTIC system . Text, Speech and Dialogue, proceedings of the 7th International Conference TSD 2004, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 3206, p. 155-162, Springer, Berlin, Heidelberg, 2004.
Žampa, P. and Mošna, J. and Prautsch, P. : Some consequences of new approach to system theory in optimal control . Cybernetics and systems 2004, p. 15-20, University of Vienna, Vienna, 2004.
Krivánka, D. and Radová, V. : Some experiments on detection of co-channel speech . Speech processing, p. 154-157, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 2004.
Žampa, P. and Mošna, J. and Prautsch, P. : Some issues in optimal control . Proceedings of REDISCOVER 2004 , p. 82-85, University of Zagreb, Zagreb, 2004.
Matoušek, J. and Romportl, J. and Tihelka, D. : Speech synthesis in ARTIC TTS system . Speech Processing, proceedings of the 14th Czech-German Workshop, p. 135-139, Institute of Radio Engineering and Electronics AS CR, Prague, 2004.
Jelínek, L. and Šmídl, L. : Spontaneous speech understanding in train timetable inquiry processing based on n-gram language models and finite state transducers . The 8th world multi-conference on systemics, cybernetics and informatics. Volume VI , p. 444-449, International Institute of Informatics and Systemics, Orlando, 2004.
Schlegel, M. and Mertl, J. : Stability regions for PI/PID controller and Matlab program . 5th international carpathian control conference , p. 1-6, AGH-UST , Krakow, 2004.
Fialová, A. : Synthesis of the inverted pendulum on new theory system . Proceedings of the 2004 WSEAS international multiconference CSCC consisted 8th WSEAS int. conf. on circuits, 8th WSEAS int. conf. on systems ... , p. 1-4, WSEAS, Athens, 2004.
Bečvář, P. and Pěchouček, M. and Šmídl, L. : Telephony interface of the ExtraPlanT multi-agent production planning system . Berliner XML Tage 2004, p. 239-249, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, 2004.
Tihelka, D. and Matoušek, J. : The analysis of synthetic speech distortions . Speech Processing, proceedings of 13th Czech - German Workshop, p. 124-129, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 2004.
Krňoul, Z. and Železný, M. : The automatic segmentation of the visual speech . Speech Processing, p. 148-153, Academy of Sciences of Czech Republic, Prague, 2004.
Tihelka, D. and Matoušek, J. : The design of Czech language formal listening tests for the evaluation of TTS systems . LREC 2004, proceedings of 4th International Conference on Language Resources and Evaluation, p. 2099-2102, European Language Resources Association, Lisbon, 2004.
Psutka, J. and Hajič, J. and Byrne, W. : The development of ASR for Slavic languages in the MALACH project . International conference on acoustics, speech, and signal processing, p. 749-752, IEEE, Piscataway, 2004.
Žampa, P. : The principle and the law of causality in a new approach to system theory . Cybernetics and Systems 2004, p. 3-8, Austrian Society for Cybernetics Studies, Vienna , 2004.
Šimandl, M. and Punčochář, I. : Using future information to change detection of stochastic systems . 5th international carpathian control conference, p. 659-664, AGH-UST, Krakow, 2004.
Císař, P. and Železný, M. : Using of lip-reading for speech recognition in noisy environments . Speech Processing, p. 137-142, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 2004.
Kanis, J. and Müller, L. : Using the lemmatization technique for phonetic transcription in text-to-speech system . Text, speech and dialogue, p. 355-361, Springer, Berlin, 2004.
Balda, P. and Schlegel, M. and Štětina, M. : Vnořené řízení velmi rychlých systémů řídícím systémem REX na PC . Process control 2004, p. 1-6, University of Pardubice , Pardubice, 2004.
Hajšman, V. : Využití simulačního modelování pro optimalizaci výrobního procesu . Advanced Simulation of Systems, p. 75-79, MARQ, Ostrava, 2004.
Balda, P. and Schlegel, M. and Štětina, M. : Vzdálená a virtuální laboratoř pro výuku automatického řízení . Nové trendy vo vzdelávaní v oblasti automatizácie a informatiky, p. 36-41, Slovenská technická univerzita, Bratislava, 2004.
Janeček, E. : Zpracování signálů GPK v časové oblasti s nezkresleným poměrem Fourierových obrazů veličin polohové odchylky a měřící tětivy . Traťové stroje v teórii a v praxi = Track maintenance machines in theory and practice, p. 87-90, VTS pri Žilinskej universite, Žilina, 2004.
Arnošt, R. and Žampa, P. : A new approach to stochastic causal system continualization . MED'03, p. 1-6, IEEE , Athens , 2003.
Janeček, E. and Husák, Z. : Alternativní postupy při tvorbě zátěžových modelů . Profily zátěže & ICT pro konkurenční trh s elektřinou, p. 13-20, EGÚ Praha Engineering, Praha, 2003.
Balda, P. and Schlegel, M. and Štětina, M. : An open autotuning PID control remote laboratory based on industrial standards . Process Control ´03, p. 1-5, Slovak University of Technology, Bratislava, 2003.
Čech, M. and Mertl, J. and Schlegel, M. : Are heuristic methods for PID design reliable? . Process Control ´03, p. 104-110, Slovac University of Technology, Bratislava, 2003.
Matoušek, J. and Tihelka, D. and Psutka, J. : Automatic segmentation for Czech concatenative speech synthesis using statistical approach with boundary-specific correction . Eurospeech 2003 - Interspeech, proceedings of the 8th European Conference on Speech Communication and Technology, p. 301-304, ISCA, Geneva, Switzerland, 2003.
Psutka Josef V. and Hoidekr, J. and Ircing, P. and Psutka, J. : Automatic transcription of TV ice-hockey commentary . Proceedings , p. 419-423, International Institute of Informatics and Systemics, Orlando, 2003.
Krňoul, Z. and Železný, M. : Coarticulation modeling for the Czech audio-visual speech synthesis . ECMS 2003, p. 64-68, Technical University , Liberec , 2003.
Romportl, J. and Tihelka, D. and Matoušek, J. and Radová, V. : Comparison of Several Approaches to Sentence Boundary Detection in Written Text for Czech TTS Systems . Speech Processing, proceedings of the 12th Czech-German Workshop, p. 47-50, Institute of Radio Engineering and Electronics AS CR, Prague , 2003.
Bartoš, T. and Müller, L. : Confidence measure for rejection of incorrectly recognized words . ECMS 2003, p. 7-11, Technical University, Liberec, 2003.
Prautsch, P. and Mita, T. : Control of driftless nonholonomic systems using time-state control form . Proceedings of International Carpathian Control Conference (ICCC'2003) , p. 566-569, Technical University , Košice, 2003.
Šimandl, M. and Lešek, M. : Controlling of pension fund investment by using Bellman´s optimality principle . Control Systems Design ´03, p. 1-6, IFAC, Bratislava, 2003.
Šimandl, M. and Královec, J. : Cramér-Rao bound for stochastic volatility model . Proceedings of the 15th IFAC world congress, p. 173-178, Pergamon, Oxford, 2003.
Železný, M. and Císař, P. : Czech audio-visual speech corpus of a car driver for in-vehicle audio-visual speech recognition . Proceedings of AVSP 2003, , p. 169-173, Université Stendhal, Grenoble, 2003.
Železný, M. and Krňoul, Z. : Czech audio-visual speech synthesis with an HMM-trained speech database and enhanced coarticulation . Digest of the Proceedings of the WSEAS Conferences, p. 4631741-4631746, WSEAS, Rethymno, 2003.
Tučková, J. and Matoušek, J. : Czech language features selection and prosody modelling for text-to-speech synthesis . ECMS 2003, p. 98-102, Technical University , Liberec, 2003.
Jurčíček, F. and Pražák, A. and Müller, L. and Psutka, J. and Šmídl, L. : Design of LVCSR decoder for Czech language . ECMS 2003, p. 39-43, Technical University , Liberec , 2003.
Bečvář, P. and Pěchouček, M. : ExtraPlanT - multiagentní systém pro plánování výroby s možností vzdáleného přístupu . Inteligentní systémy pro praxi, p. 89-90, AD&M , Ostrava , 2003.
Císař, P. and Železný, M. : Feature selection for the Czech speaker independent automatic lip-reading . ECMS 2003, p. 12-16, Technical University , Liberec , 2003.
Ircing, P. and Psutka, J. : Fitting class-based language models into weighted finite-state transducer framework . EUROSPEECH 2003 PROCEEDINGS, p. 1873-1876, ISCA, Geneva, 2003.
Tůma, F. and Tůma, P. : Fuzzy approach to automatic control . Proceedings of International Carpathian Control Conference, p. 594-597, Technical University of Košice, Košice, 2003.
Schlegel, M. and Mertl, J. and Čech, M. : Generalized robustness regions for PID controllers . Process Control ´03, p. 108-114, Slovac University of Technology, Bratislava, 2003.