Přejít na obsah

Publikace katedry kybernetiky

 

 + / - Statě ve sborníku

Ryba, T. and Jiřík, M. and Železný, M. : An Automatic Liver Segmentation Algorithm . 8th Open German-Russian Workshop: Pattern Recognition and Image Understanding, proceeding of extended abstracts, p. 246-249, 2011.
Ryba, T. and Jiřík, M. and Mírka, H. : Analýza jaterního parenchymu metodami zpracování obrazu . Experimentální výzkum v medicíně a jeho klinická aplikace, p. 23-23, Euroverlag, 2011.
Matoušek, J and Campr M. and Hanzlíček, Z and Grůber, M : Automatic Reading of Educational Texts for Vision Impaired Students . Proceedings of the Conference Universal Learning Design, vol. 1, p. 169-180, Masaryk University, Brno, Czech Republic, 2011.
Hrúz Marek : Automatic sign categorization using visual data . The proceedings of the 13th international ACM SIGACCESS conference on Computers and accessibility, ASSETS '11, p. 229-230, ACM, New York, NY, USA, 2011.
Zdeněk Hanzlíček : Czech HMM-based Speech Synthesis: Experiments with Model Adaptation . Text, Speech and Dialogue, Proceedings of the 14th International Conference TSD 2011, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 6836, p. 107-114, Springer, 2011.
Lukáš Machlica and Jan Vaněk and Zbyněk Zajíc : Fast Estimation of Gaussian Mixture Model Parameters on GPU using CUDA . The 12th International Conference on Parallel and Distributed Computing, Applications and Technologies, p. 167-172, IEEE Computer Society Conference Publishing Services (CPS), 2011.
Aleš Pražák and Zdeněk Loose and Josef Psutka and Vlasta Radová and Luděk Müller : FOUR-PHASE RE-SPEAKER TRAINING SYSTEM . Proceedings of the International Conference on Signal Processing and Multimedia Applications, p. 217-220, 2011.
Skorkovska, L. : JMZW: Topic Identification in Czech Newspaper Articles . SVK 2011 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů, p. 95-96, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2011.
Kindiroglu, A. A. and Yalcin, H. and Aran, O. and Hruz, M. and Campr, P. and Akarun, L. and Karpov, A. : Multi-lingual fingerspelling recognition for handicapped kiosk . Pattern Recognit. Image Anal., vol. 21, p. 402-406, Springer-Verlag New York, Inc., Secaucus, NJ, USA, 2011.
Hrúz Marek and Campr Pavel and Krňoul Zdeněk and Železný Miloš and Aran Oya and Santemiz Pinar : Multi-modal dialogue system with sign language capabilities . ASSETS'11: Proceedings of the 13th international ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility, 2011.
Matoušek, J and Tihelka, D. and Psutka, J. : New Slovak Unit-Selection Speech Synthesis in ARTIC TTS System . Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science 2011, p. 485-490, San Francisco, USA, 2011.
Jirsová, L. and Jelínek, L. : Normování modelu spolehlivosti parní turbíny pomocí transformace časového měřítka . Sborník z 6. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektárnách, 2011.
Vaněk J. and Trmal J. and Psutka J. V. : Optimization of the Gaussian Mixture Model Evaluation on GPU . 12th Annual Conference of the International Speech Communication Association 2011 (INTERSPEECH 2011), p. 1748-1751, Firenze, Italy, 2011.
Legát, M and Matoušek, J. : Pitch Contours as Predictors of Audible Concatenation Artifacts . Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science 2011, p. 525-529, San Francisco, USA, 2011.
Jan Švec and Luboš Šmídl : Real-time Large Vocabulary Spontaneous Speech Recognition for Spoken Dialog Systems . Proceedings of the 4th International Congress on Image and Signal Processing, p. 2458-2463, Shanghai, 2011.
Ryba, T. : Registrace obrazu v úloze monitorování tumorů . SVK 2011 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů, p. 93-94, Západočeská univerzita v Plzni, 2011.
Pirner Ivan : Segmentace jater z CT pomocí statistických momentů . Studentská vědecká konference, 2011.
Krňoul Zdeněk and Kanis Jakub and Campr Pavel and Železný Miloš and Müller Luděk : Sign Speech Synthesis System . International Workshop on Sign Language Translation and Avatar Technology (SLTAT), Berlin, Germany, 2011.
Železný Miloš and Krňoul Zdeněk and Jiřík Miroslav and Ryba Tomáš and Pirner Ivan and Zimmermann Petr : Simple Gesture Based Medical Data Interface . 8th Open German-Russian Workshop, Russian Academy of Sciences, Mathematical Sciences Branch of the Russian Academy of Sciences, National Committee of the RAS for Pattern Recognition and Image Analysis, 2011.
Josef V. Psutka and Jan Vaněk and Josef Psutka : Speaker-clustered Acoustic Models Evaluated on GPU for on-line Subtitling of Parliament Meetings . Text, Speech, and Dialogue, Lecture Notes in Computer Science, vol. 6836, p. 284-290, Springer, 2011.
Liška, J. and Poupa, M. and Holík, M. and Kraus, V. and Krutina, A. and Kubín, Z. and Georgiev, V. : The blade flutter measurement based on the blade tip timing method . Recent Researches in System Science, p. 270-275, WSEAS Press, 2011.
Liška, J. and Poupa, M. and Holík, M. and Kraus, V. and Krutina, A. and Kubín, Z. and Georgiev, V. : The blade flutter measurement based on the blade tip timing method. In Recent Researches in System Science . Recent Researches in System Science (15th WSEAS International Conference on Systems), p. 270-275, WSEAS Press, 2011.
Eva Zackova and Jan Romportl and Marek Havlík and Michal Polák : The Role of Externalisation in Human Enhancement: Are All Our Thoughts in Our Head? . Beyond AI: Interdisciplinary Aspects of Artificial Intelligence, Pilsen, 2011.
Matoušek, J and Skarnitzl, R. and Tihelka, D. and Machač, P. : Towards Linguistic Naturalness of Synthetic Speech . Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science 2011, p. 561-566, San Francisco, USA, 2011.
Janeček Eduard and Hering Pavel and Janeček Petr and Popelka Antonín : Transmission line identification using PMUs . in 10th International Conference on Environment and Electrical Engineering, p. 604-607, Rome, 2011.
Pirner Ivan : Vizualizace cévního systému jater ze snímků CT . Experimentální výzkum v medicíně a jeho klinická aplikace, Euroverlag, 2011.
Zdeněk Hanzlíček and Jindřich Matoušek : Voice Conservation: Towards Creating a Speech-Aid System for Total Laryngectomees . Beyond AI: Interdisciplinary Aspects of Artificial Intelligence, p. 55-59, University of West Bohemia, Pilsen, 2011.
Liška, J. and Jakl, J. and Janeček, E. : Vznik a detekce kontaktu rotor-stator v parních turbínách . Sborník z 6. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách, ZČU v Plzni, 2011.
Jan Švec and Jan Hoidekr and Daniel Soutner and Jan Vavruška : Web text data mining for building large scale language modelling corpus . Habernal, Ivan and Matoušek, Václav, Lecture Notes in Computer Science, vol. 6836, p. 356-363, Springer Berlin / Heidelberg, Habernal, Ivan and Matoušek, Václav, 2011.
Punčochář Ivo and Šimandl Miroslav : A suboptimal fault-tolerant dual controller in multiple model framework . Proceedings of the 7th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, p. 93-98, SciTePress, Funchal, Madeira, Portugal, 2010.
Voskresenskiy Alexander and Ilyin Sergey and Železný Miloš : About recognition of sign language gestures . Материалы международной конференции Диалог 2010, p. 76-81, Institut problémů informatiky RAV, Moskva, 2010.
Železný Miloš and Krňoul Zdeněk : Adaptation of a Talking Head System to a Different Language . 36. Deutsche Jahrestagung für Akustik, DAGA 2010, vol. 36, p. 89-90, Deutsche Gesellschaft für Akustik, Berlín, 2010.
Duník Jindřich and Šimandl Miroslav and Straka Ondřej : Adaptive Choice of Scaling Parameter in Derivative-Free Local Filters . Proceedings of the 13th International Conference on Information Fusion, Edinburgh, UK, 2010.
Houdová Lucie : Advanced IT technologies for support of bone marrow donor searching for transplantation . Diagnostika, léčba a prevence závažných civilizačních onemocnění, vol. 1, p. 36, Euroverlag, s.r.o., Plzeň, 2010.
Široký Jan and Lain Miloš : Air conditioning units fault detection metohds . Konference Klimatizace a větrání 2010, p. 137-142, Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, Praha, Vinohrady, 2010.
Jan Romportl and Enrico Zovato and Raúl Santos and Pavel Ircing and José Relaño Gil and Morena Danieli : Application of Expressive TTS Synthesis in an Advanced ECA System . Proceedings of the ISCA Tutorial and Research Workshop on Speech Synthesis, p. 120-125, National Institute of Information and Communications Technology, Kyoto, 2010.
Jirsová Lenka and Houdová Lucie and Jelínek Libor and Janeček Eduard : Approach to Solving the Task of Availability Prediction and Cost Optimization of a Steam Turbine . Poceedings of the ITI 2010, p. 629-634, SRCE, University of Zagreb, Cavtat, Croatia, 2010.
Tihelka, D. and Matoušek, J. and Kala J. : ARTIC speaks on Android . Speech Processing, vol. 2010, p. 147-151, Institute of Photonics and Electronics AS CR, Prague, 2010.
Pavel Ircing and Jan Romportl and Zdeněk Loose : Audiovisual Interface for Czech Spoken Dialogue System . 2010 IEEE 10th International Conference on Signal Processing Proceedings, p. 526-529, Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2010.
Georgiev Daniel : Autmated dynamical diagnostic design . Diagnostika, léčba a prevence závažných civilizačních onemocnění, vol. 2010, p. 30, Euroverlag, s.r.o., Plzeň, 2010.
Matoušek, J. and Hanzlíček, Z. and Tihelka, D. and Méner, M. : Automatic Dubbing of TV Programmes for the Hearing Impaired . Proceedings of 2010 IEEE 10th International Conference on Signal Processing, vol. 1, p. 589-592, Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., Beijing, China, 2010.
Campr Pavel and Dikici Erinç and Hrúz Marek and Kindiroglu Alp and Krňoul Zdeněk and Ronzhin Alexander and Sak Hasim and Schorno Daniel and Akarun Lale and Aran Oya and Karpov Alexey and Saraclar Murat and Železný Miloš : Automatic Fingersign to Speech Translator . eNTERFACE'10, 2010.
Jan Romportl : Automatic Prosodic Phrase Annotation in a Corpus for Speech Synthesis . Proceedings of Speech Prosody 2010, University of Illionois, Chicago, IL, USA, 2010.
Machlica Lukáš : Combination Of GMM and SVM in Speaker Verification . SVK 2010 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů, p. 37-38, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2010.