Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Maticové výpočty v reálném čase
Typ práce: Diplomová práce , Bakalářská práce , Projekt 5
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Balda Pavel

Detail

Porovnejte možnosti, výkonnost a vhodnost různých existujících knihoven pro operace s maticemi a vektory pro výpočty v reálném čase pro pokročilé algoritmy řízení. Zaměřte se na knihovny umožňující řešit pomocí ortogonálních transformací alespoň problémy vlastních čísel a singulární dekompozici. Nutnou podmínkou je, aby tyto knihovny byly využitelné z jazyků C/C++.